De opbouw van het boek

BIOLOGIE en naadloos passende puzzelstukken


Proloog
Het boek begint met een proloog. Die geeft een indruk van de inhoud van het boek en van de schrijfstijl. Als u klikt op EERSTE BLADZIJDEN kunt u de proloog rustig lezen en krijgt u een indruk. Na de proloog volgt het eerste deel.

Deel 1. Evolutie en biologie
In het eerste deel wordt in hoofdstuk 1 de wijze waarop evolutie werkt uiteengezet. Er is veel aandacht voor de rol van intelligentie in de evolutie, omdat dit in hoge mate bepalend is geweest voor het evolutionaire pad dat de mens in de afgelopen 7 miljoen jaar heeft afgelegd. Vervolgens wordt de mens in hoofdstuk 2 allereerst geplaatst in zijn biologische context om vervolgens uitgebreid vergeleken te worden met de chimpansee. Zonder deze basis kan onze evolutie nauwelijks worden begrepen.

Deel 2. Evolutie van eigenschappen
Dit deel vormt het hart van het boek. Hierin wordt de evolutie van onze 5 meest onderscheidende eigenschappen (naaktheid, rechtop lopen en monogamie in hoofdstuk 3, en de grote hersenen en taal in hoofdstuk 4) afzonderlijk uit de doeken gedaan.

Deel 3. Evolutie van de soort
Het slotdeel bestaat slechts uit het 5e en laatste hoofdstuk. Daarin wordt onze evolutie in een breed perspectief behandeld. Hierdoor wordt het beeld volledig en krijgt de mensheid reliëf tegen de wisselende omstandigheden waarin hij de afgelopen 7 miljoen jaar leefde. De puzzelstukken uit het vorige deel vallen nu, samen met allerlei hardnekkige vraagstukken die al vele decennia aan onze evolutie kleven en die hebben geleid tot heftig debat en controverse, als vanzelf op hun plaats. Het beeld dat dan ontstaat is even logisch als helder.

Epiloog
Het boek wordt afgesloten met een epiloog. Daarin wordt afstand genomen van de details van onze evolutie en wordt meer beschouwelijk teruggekeken op de betekenis die kennis over onze evolutie kan hebben voor de mensheid.

HET GEHEEL IS MEER DAN DE SOM DER DELEN